Site Çerez Politikamız

Topcu Turizm Kuyum Nakliyat inşaat Ticaret Limited Şirketi (“Topcu Concept” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak
üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve
piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Platform’da hangi amaçlarla
hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Topcu Concept olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz.

Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı
tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; burada yer alan Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla
çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi
kullanırken dayandığımız KVK Kanunu kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Tanımlama Bilgilerine İlişkin Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online
servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında
gerçekleştirdiğimiz zorunlu tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu madde 5
kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına
dayanmaktayız.


Performans Tanımlama Bilgilerine İlişkin Performans Çerezleri

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi
sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret
edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı
esnasında gerçekleştirdiğimiz performans tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu
madde 5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına
dayanmaktayız.

Performans Tanımlama Bilgilerine İlişkin Performans Çerezleri

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi
sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret
edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı
esnasında gerçekleştirdiğimiz performans tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu
madde 5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına
dayanmaktayız.

İşlevsel Tanımlama Bilgilerine İlişkin İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin
hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez
kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı
esnasında gerçekleştirdiğimiz işlevsel tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu madde 5
kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.


Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgilerine İlişkin Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme
geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için
kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz hedefleme, profilleme, pazarlama ve
doğrudan reklamcılık amaçlı hedefleme amaçlı tanımlama bilgilerini işleme faaliyetleri için KVK Kanunu
madde 5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla
elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Topcu Concept olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, çerez tercih yönetimi alanında detaylarını görebileceğiniz iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz.


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?


Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için
esastır. Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı
ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş
olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını
engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma
ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya
https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin,
ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices
üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics | AOL | Google Adwords | Google Analytics | Google Chrome | Internet Explorer | Mozilla Firefox | Opera | Safari

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
  talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@topcuconcept.com maili ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Son güncelleme tarihi: 17.02.2022

Topcu-Concept-logo

İletişim

Mahmutlar Mah. Barbaros Cad. No:80 ALANYA / ANTALYA

Тel: +90242 528 38 15
Fax: +90242 528 38 45
Gsm: +90530 148 73 79 (Whatsapp)
info@topcuconcept.com

Pazartesi - Cuma : 9:00-18:30

Cumartesi : 9:00-17:30

Pazar : Kapalı

Bu sitenin tüm hakları TOPCU CONCEPT firmasına aittir.

Website Tasarım & Yayınlama Tuncer.web.tr